หลักสูตรเสริมพลังใจวัยสร้างสรรค์ BRT

หลักสูตรเสริมพลังใจวัยสร้างสรรค์ BRT

  • จำนวนผู้เข้าเรียน: 1636
  • Teacher: Admin
  • ระดับความยาก: ง่าย
  • Lesson Release: All at once
สถานะ
การเข้าชม
ระดับความยาก
แบบประเมิน/แบบทดสอบก่อนเรียน (Questionnaire/Pre-Test)
หลักสูตรเสริมพลังใจวัยสร้างสรรค์ (Course to Building Resilience for Teen: BRT e-Learning)